Disclaimer

Door het registreren op- en het plaatsen van een advertentie op le Citro Marché, met achterlating van uw emailadres en/of telefoonnummer gaat u accoord met het volgende:

 • Plaatsing van een advertentie en foto's geschieden onder de verantwoordelijkheid van degene die de advertentie opgeeft, zowel particulier als zakelijk. Hiermee gaat u tevens accoord met het vermelden van uw emailadres en/of telefoonnummer op LeCitroMarché. U bent tevens verantwoordelijk voor een juiste weergave van de feiten en zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van uw advertentie indien het produkt is verkocht dan wel gevonden.
  Denk bij het opgeven van een advertentie met fotomateriaal dat niet door u zelf gemaakt is aan de copyrights van de makers van dit fotomateriaal. U bent aansprakelijk voor eventuele claims door derden bij gebruik van materiaal waarop copyright van derden rust. 

 • Jansz Holding BV is niet aansprakelijk voor foutief of abusiefelijk opgegeven advertenties of foto's, of vergeten/verlopen advertenties.

 • Jansz Holding BV, handelend onder de naam LeCitroMarché, behoud zich het recht voor advertenties zonder opgaaf van redenen te weigeren of te verwijderen indien deze niet voldoen aan onze voorwaarden.

 • Bij herhaaldelijke overtreding van de voorwaarden zoals gesteld op deze site, houdt Jansz Holding BV het recht om de overtreder te blokkeren voor deelname aan LeCitroMarche.

 • Jansz Holding BV accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de opgegeven advertenties of voor de conditie van de geadverteerde produkten. De conditie zoals in de advertentie opgegeven is vastgesteld door de adverteerder en niet door Jansz Holding BV.

 • Jansz Holding BV is niet verantwoordelijk voor schade voortvloeiende uit technische onvolkomenheden betreffende de geadverteerder produkten.

 • Jansz Holding BV is niet verantwoordelijk voor schade voortvloeiende uit (technische) onvolkomenheden betreffende de site LeCitroMarché, alsmede (technische) storingen veroorzaakt door overmacht, (technisch) falen of derden.

 • Jansz Holding BV maakt geen aanspraak op- danwel accepteert geen aansprakelijkheid voor uw eigen verkoopsucces dan wel -falen.

 • Opgegeven advertenties en foto- of videomateriaal zijn eigendom van de maker(s). Jansz Holding BV respecteert privacy & copyright en zal tekst, foto- en videomateriaal niet aan derden overhandigen.
  Mocht echter een derde partij, zonder medeweten van Jansz Holding BV, gebruik maken van materiaal afkomstig van Le Citro Marché, dan kan Jansz Holding BV daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld en dient contact opgenomen te worden met betreffende partij wegens onrechtmatige verkrijging van origineel materiaal. Jansz Holding BV zal alles in het werk stellen om degene(n) die het materiaal onterecht hebben verkregen daarop aan te spreken.
  LeCitroMarché is een handelsnaam van Jansz Media, gevestigd te Zeist (NL).
  KvK Utrecht 69349711
  BTW NL-043621909B03
  IBAN NL07 INGB 0000 952 1608
  BIC INGBNL2A
  Email
  info@lecitromarche.com